rijsoord banner

- Rijsoord, 16 October. Vrijdag jl. bij het melken kwam de landbouwer J. Nugteren tot de ontdekking, dat één van zijn werkpaarden in het water lag en vermoedelijk reeds den geheelen nacht er in gelegen had. Het werd met behulp van acht personen levend op het droge gehaald.
- Bolnes, 16 October. De heer J.H. LASONDER onderwijzer aan de openbare lagere school alhier, heeft voor de benoeming tot onderwijzer aan de school te Kralingen (hoofd de heer Kelder) bedankt.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 10(?) October 1891 (14e jg. nr. 1434)