rijsoord banner

Rijsoord, 14 Augustus, Woensdagmorgen jl. stond de biezenkoopman G. v.d. W. van Puttershoek met zijn wagen op den Waaldijk, terwijl zijn paard naast het voertuig stond. Daar hoorde opeens ons ro..sant(?) een ezel balken, dicht in zijne nabijheid. Verschrikt door deze liefelijke muziek, rukte het paard zich los, holde den dijk af en ... kwam in de sloot terecht. Door vereende krachten mocht het den tot hulp toegeschoten mensen gelukken, het paard weder op den vasten wal te trekken.

zaterdag 15 augustus 1903 (26e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2665