rijsoord banner

Rijsoord, 24 September. Vrijdagmorgen jl. arriveerende aan de Westzijde eenig zwervend volk, gezeten in een drietal wagens. Na aldaar hun bivak opgeslagen te hebben, gingen de vrouwen brutaal weg de woningen binnen en eischten brood, spek enz. Menig huismoeder, bang geworden door dit driest optreden, gaf dan ook wat men eischte. Daar echter, waar de man thuis was, werden zij verdreven. De hoofden dezer nomaden verschaften zich inmiddels op ongeoorloofde wijze aardappelen peren, appels enz. Den volgenden dag werd dit volk, tot groote vreugde der Westzijdebewoner, door de politie verdreven. De vrouwen van een der vooruitgereden karren herhaalden langs den Waaldijk nog eens hare brutaliteit.

woensdag 25 september 1901 (24e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2468