rijsoord banner

Rijsoord, 23 Juni. Gisteren en heden zagen wij vele onzer vlasbouwers op reis gaan om den zoogenaamden St. Jansdag te gaan houden. Een gewichtige dag uit financiƫel oogpunt voor de vlasbouwers n.l. voor diegene die op St. Jans beraad vlas hebben gezaaid. Dor den lang uitblijvende regen wordt sterk gevreesd dat veel vlas te kort zal blijven. Wij hopen echter dat die vrees niet bewaarheid zal worden en wenschen de St. Jan houders en diegenen, welke uitgegaan zijn om inkoopen van vlas te doen, goede zaken.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde, Kralingen & Vlaardingen zaterdag 25 juni 1887 (10e jg.) No. 988