rijsoord banner

- Rijsoord, 13 September. Vrijdag j.l. werden door de Arrondissements-Rechtbank de drie jeugdige knapen W.L.A. v.d. K. en A.J.K. veroordeeld tot vijf dagen gevangenisstraf.

- Dat de Zeeuwsche bonte aardappelen in deze streken best tieren, blijkt wel uit het feit, dat de vorige weeek uit 50 ouden roeden niet minder dan 28 H.L. van genoemde aardappelen gedolven zijn, wier qualiteit niets te wenschen overlaat.

- Hekelingen, 13 September. A.s. Zondag hoopt des voormiddags voor de gemeente alhier op te treden Ds. ten Bokkel Huinink te Simonshaven.

- De heer J.G. Fischer, arts alhier, is bij ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 14 september 1904 (27e jg. No. 2776)