rijsoord banner

- Rijsoord, 11 Juli. A.s. Zondagmorgen zal in het de Ned. Herv. Kerk de bediening van het Heilige Avondmaal en des namiddags die van den Heiligen Doop gehouden worden.
- J.l. Zaterdagavond bracht J. Sm., wonende aan den Dordtschen Straatweg onder Barendrecht, een bezoek aan het koffiehuis "Bellevue' aan den Lagendijk alhier en zette zijne fiets in het buiten staande rek. Toen Sm. weder huiswaarts wilde keeren, moest hij dit zonder fiets doen, aangezien een ander deze had medegenomen. De politie is met den diefstal in kennis gesteld.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard woensdag 12-07-1911