rijsoord banner

- Rijsoord, 18 November. De heer C. Roodzant heeft zich alhier ten huize van de wed. J. Van Nes, gevestigd als Rijksveearts. Zeker wordt hierdoor in een groote behoefte voorzien, vooral omdat door het toenemen van het getal boterfabrieken in Rotterdam en Dordrecht, de veestapel in de omliggende plaatsen zich uitbreidt.

- Maandagavond had G. De K. alhier het ongeluk met zijne wagen geladen met glas, aardewerk en porcelein, van den Molendijk te vallen. Buiten verwachting hadden niet alleen voerman en knecht geen letsel bekomen, maar waren ook paard en wagen in 't minst niet beschadigd; ook de schade aan de goederen mag, de grootte van den val en de breekbaarheid der waren in aanmerking genomen, gering genoemd worden.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 19 november 1892 (15e jg.)