rijsoord banner

- Rijsoord, 1 Augustus. Op het laatst der vorige week heeft men zich des nachts toegang verschaft tot de kalkloods van den metselaar L.V. en daaruit ontvreemd een paar nieuwe klompen, en een paar kleedingstukken. De politie, den anderen morgen reeds vroeg gewaarschuwd, stelde onmiddellijk een onderzoek in bij een in de buurt staande woonwagen, doch zonder resultaat. Tot heden heeft men nog geen spoor van den inbreker kunnen vinden.

- Zaterdagavond j.l. waren twee Dordtsche mannen op den straatweg aan het fietsen. De eene in het rijden nog geen meester, hield zich vast aan zijn metgezel, doch, op een gegeven oogenblik reden beiden te dicht langs den berm, en ... binnen eenige seconden lagen beiden in de sloot. Met een nat pak moesten zij hun terugreis aanvaarden.

- Zondagmorgen a.s. hoopt in de Ned. Herv. Kerk op te treden de heer A.A. Dönselmann, beroepen predikant te Heinenoord.

woensdag 12 augustus 1903 (26e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2664