rijsoord banner

- Rijsoord, 27 September. P. de Gelder en J. Verveer, miliciens der lichting 1904, die na hunne inlijving tijdelijk huiswaarts zijn gekeerd, moeten den 3en October a.s. bij het 3e. Regiment Veldartillerie onder de wapenen komen.

- Zondagavond j.l. had zich L.M. met zijne vrouw naar een familielid begeven. Bij hunne thuiskomst bleek, dat er tijdens hunne niet al te lange afwezigheid iemand in het woonvertrek was geweest, die zich uit eene kast +- f 20,- had toegeƫigend. De onwelkome gast schijnt zich toegang tot het woonvertrek hebben verschaft, door het opschuiven van een raam. Hoewel de politie dadelijk met het gebeurde in kennis werd gesteld, is het haar niet mogen gelukken, den dader in handen te krijgen.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 28 september 1904 (27e jg. No. 2780)