rijsoord banner

- Rijsoord, 1 September. Met ingang van 1 October a.s. zijn door ZEx. den Minister van Binnenlandsche Zaken benoemd: tot onderwijzer aan de Rijksnormaallessen alhier de heer C. de Borst, hoofd eener school te Bolnes en tot onderwijzer heer G.A. de Vries, hoofd eener school te H.-I.-Ambacht.

- De verjaardag van H.M. Koningin Wilhelmina is alhier herdacht door het uitsteken der nationale driekleur van beide kerken en eenige particuliere woningen en het houden der traditioneele optocht der schooljeugd. Des morgens trok door ons plaatske de optocht uit de naburige gemeente H.-I.-Ambacht.

- Dubbeldam, 1 September. In verband met 't Zondagschoolfeest aan den Oudendijk (Zondag-...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 2 september 1905 (28e jg. No. 2877)