rijsoord banner

- Rijsoord, 20 April. De antirevolutinaire kiesvereeniging alhier heeft in een voor dit doel belegde vergadering het concept-program van actie behandeld. Bij de bespreking van de paragraaf betreffende de graanrechten werd door verschillende leden de vrees uitgedrukt dat de vlasserij - in vele gemeente van ons land het hoofdmiddel van bestaan - daardoor zou worden benadeeld. Weer anderen waren van oordeel dat een beschermde bieten-cultuur de vlasteelt zou dooden. Immers bij de bescherming van de eene cultuur boven de andere wordt de grond welke voor beide geschikt is, voor de eene cultuur onttrokken aan de andere. De meesten der aanwezigen waren van oordeel, dat de landbouw behoefte aan bescherming ...(?) ingevoerd zonder daarbij maatregelen te nemen waardoor deze aan de landbouwers ten goede komen, en dat de aanverwante industrie als vlasserij in de bescherming van de suikerfabrikatie moet deelen.

- Tot ons leedwezen moesten wij van onzen leeraar ds. Lamers vernemen, dat door hem het beroep naar de Ned. Hervormde gemeente is aangenomen. Gedurende de jaren dat ds. Lamers in onze Hervormde gemeente werkzaam was, zijn eerste gemeente heeft hij de ....

woensdag 21 april 1897 (20e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2006