rijsoord banner

- Rijsoord, 28 Januari. Onze visschers hakken en visschen op het ijs dat het een lust is om te zien. Wel is de vangst zoo heel groot niet, maar moeder de vrouw is om dubbele redenen verblijd als haar volkje van achter de kachel weg is. Al komt er zoo een al eens met een nat pak thuis, het ijs is nog tamelijk dik, maar broos, en men treft zwakke plaatsen aan, waar er soms een doorzakt. Ook nieuwsgierige particulieren blijven hiervan niet verschoond, o.a. P.S. onder H.-I.-Ambacht die haastig naar dat werkzame tusschen wilde komen kijken en in een groote, zoogenaamde brandbijt, die met een dunne ijskorst was bevloerd, klautert S. tegen den wal op en kom met een flink nat pak huiswaarts.
Een geval van meer ernstigen aard had jl. Woensdag voormiddag alhier plaats. Het zoontje van C. De Jong komt uit de school en wil zijn weg over het ijs nemen, maar helaas vlak bij de brug, zakt de jonge door het dunne ijs en wordt door eenige hulpvaardigen, door middel van ladders enz., meer dood dan levend op het drooge gebracht.

- Slikkerveer, 29 Januari. De ijsbaan werd heden druk bezocht. Geen wonder! Voor liefhebbers van schaatsenrijden was het weder ook veel te uitlokkend. En wie daarom een uitstapje naar Slikkerveer heeft gedaan, in de verwachting van er goed ijs te zullen vinden, is er in dat opzicht niet teleurgesteld. Dichters, die wel eens van "spiegelglad" ijs spreken, konden het daar in volle werkelijkheid aanschouwen. Ni is het waar, een schaatsenrijder stel bij "glad" nog een anderen eisch: de baan moet niet slechts mooi, maar ook sterk zijn. Doch ook in dat opgezicht konden de liefhebbers gerust en tevreden zijn. Het resultaat der boring toch luidde: dikte 10 centimeter.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 8 januari 1887 (no. 946)