rijsoord banner

- Rijsoord, 17 Augustus. Reeds vroeger gingen er alhier enkele stemmen op, om onze boezem "de Waal" uit te baggeren, en wel eensdeels met het oog op goed drinkwater, anderdeels met het oog op den modder. Niemand echter dacht er aan, dat het uitdiepen ook noodig was voor de scheepvaart. Zij, die meermalen met hun schip de Waal bevaren, weten nauwkeurig de ondiepten te mijden, doch een vreemde schipper kijkt raar op als hij met zijn schip in den modder blijft steken. Dat ondervond voor een paar dagen een schipper, wiens schip ten boordevol geladen was met steen. Alles ging goed en wel, tot hij op eens bemerkte, dat zijn vaartuig "vast" zat. Na veel moeite gelukte het hem, zijn schuit uit den modder te werken en kon weer zijne reis vervolgen.

- Hoewel op bijna alle dorpen de kermis is afgeschaft, toch wordt men nu en dan er aan herinnerd, dat er nog lui zijn, die met het vertoonen van iets of het geven van eene vorstelling hun brood moeten verdienen, is het in de Hoeksche Waard voornamelijk Blanus, die met zijn paardenspel van het eene dorp naar het andere trekt, wij werden Woensdagavond jl. vergast op eene voorstelling met een gedresseerden bok en een dito aap, terwijl de eigenaar van de kermiswagen eenige acrobatische toeren verrichtte. Reeds des morgens had de "spullebaas" den volke bekend gemaakt, dat hij des avonds eene schitterede voorstelling zou geven, waarop ter bepaalde ure zeer velen hun dubbeltje offerden. Kinderen en militairen - doch de laatsten hebben wij hier niet, of het moest zijn een lid van de Ridderkerksche Weerbaarheid, maar dan is uniform - behoefden slechts half geld te betalen.

zaterdag 18 augustus 1900 (23e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2353