rijsoord banner

- Rijsoord, 12 November. Zaterdagavond j.l. wilde vrouw V. 't H., zich naar den zolder van hare woning begeven, toen de ladder, waarop zij stond, brak, met het gevolg, dat de vrouw zich in haar val aan een der armen bezeerde.

- De landbouwersknecht A. d. V. was Maandagmorgen bezig, om bij een veulen eenige droppels in het oog te laten loopen, toen zonder dat de man er erg in had, het jonge, dartele dier hem omver duwde, waardoor de V. zich nogal bezeerde.

- Op de wegen, welke door Gedeputeerde Staten voor het berijden met motorrijuigen ongeschikt zijn verklaard, zijn borden geplaatst met het opschrift: "Verboden rijweg voor motorrijuigen."

- Op de Maandagavond jl. gehouden Bestuursvergadering der IJsclub is o.m. besloten, dat bij het begin en bij het einde der ijsbanen binnen de omheining eene ruimte van pl.m. M. 50 zal afgestaan worden voor hen, die willen tenten. De tenten zullen verplicht zijn, lid der IJsclub te worden en eene kleine vergoeding, minstens 25 cents per dag, voor de afgestane ruimte te geven.

- Gisteren slaagde te Rotterdam voor het examen vrije- en ordeoefeningen der gymnastiek de heer L.W. Lodder alhier.

woensdag 13 november 1901 (24e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2482