rijsoord banner

- Rijsoord, 10 Mei. In de afgeloopen week heeft de heer M. Veldhoen, uit Heerjansdam leerling van de rijksnormaallesssen alhier, met goed gevolg examen afgelegd als onderwijzer.

- Hendrik-Ido-Ambacht, 11 Mei. Van al het schoone, dat de liedertafel "Ido's Mannenkoor" alhier ons dezen winter schonk, was de uitvoering op Donderdag 10 Mei voorzeker wel de schoonste. Talrijk was het publiek opgekomen, wat andes bij de laatste uitvoering, in het saizoen gewoonlijk niet het geval is. Was de ....

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 12 Mei 1888 (11de jg No. 1080)