rijsoord banner

- Rijsoord, 29 April. Maandagavond jl. waren eenige kinderen op den Straatweg aan het spelen met een aldaar staande leege kipkar. het duurde niet lang, of één van hem kwam onder de kipkar terecht. Op het geroep en het geschreeuw der kleinen kwam men haastig aanloopen en verloste het ventje uit zijne benarde positie. Met een gewond beentje werd de dreumes huiswaarts gebracht.

- Een sleperswagen, beladen met eene ponsmachine van enkele duizende kilogrammen zwaar en bespannen met vier paarden, reed Donderdagmorgen jl. van Rotterdam naar Ridderkerk. Alles ging goed zijn gang, tot men op den nieuw aangelegden straatweg, ter hoogte van "De Zwaan" kwam. Door het kolossale gewicht der machine zakten de wielen van den wagen diep in den straatweg, zoodat na lang sukkelen en na verloop van eenige uren tot aan den Langedijk gekomen was. Bij den oprit van dezen dijk zakten de achterwielen van den wagen diep in het nieuw beklinkerde gedeelte, zoodat men ook hier enkele uren moest vertoeven, voor de reis naar Ridderkerk kon ondernomen worden.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 30 april 1904 (27e jg. No. 2737)