rijsoord banner

- Ridderkerk, 10 Februari. Op de voordrachtten voor onderwijzer zijn geplaatst voor Bolnes de heeren: J.H. Lasonder te Schoonhoven; W.A. Van Duineveldt te 's-Gravenhage; A. Pas te IJselmonde.
Voor Rijsoord: A.R. Van Nes te Rijsoord; M. Van de Ruit te Hendrik-Ido-Ambacht; H.F.B. Schanee te Willemstad.

- Maandagmiddag onstond door aanleiding (aanlading) van het roet een schoorsteenbrand op het dorp in de woning bewoond door P.N. [= Pieter van Noppen?] Hoewel dezelve een dreigende aanzien had, mocht het met vereende krachten gelukken de brand te stuiten. De brandspuit behoefde niet uit te rukken.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 11 Februari 1888 (11de jg no. 1054)