rijsoord banner

- Rijsoord, 22 Maart. Getrouw aan hare traditie hield de zangvereeniging "Oefening en Uitspanning" Donderdagavond j.l. in de Openbare School eene buitengewone vergadering, welke toegankelijk was voor kunstlievende leden en ge├»nstroduceerden. Door verschillende omstandigheden konden alle werkende leden niet op het app├Ęl wezen. Toch werden alle zangnommers, die het programma bevatte, flink uitgevoerd. Lenteweelde, Op Koninginnedag, Mijne Moedertaal, De Nachtegaal, Bij Springvloed, Eene Fabel, Zomervacantie en De Zwaluwen, deze zangnommers vormden het eerste gedeelte van het programma. Na de pauze werden Lied des Levens, Eene Parel, Het Licht des Geesten, Op 't Meer, Rust, Heer! laat mij in Uw lieflijkheid, In 't Bosch en Het Woud. Hierna volgden nog eenige voordrachten, die evenals de zangnommers, zeer best in den smaak van het talrijk publiek vielen.

- Heerjansdam, 22 Maart. Vrijdagmiddag had op de begraafplaats alhier onder blijken van algemeene deelneming de ter aarde bestelling plaats van het stoffelijk overschot van den heer Willem Plaisier, in leven vlas- en landbouwer, raadslid ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 23 maart 1904 (27e jg. No. 2726)