rijsoord banner

FROUKJE WARTENA OVERLEDEN

(LAREN) Op 77-jarige leeftijd is Vrijdagavond te Blaricum overleden de kunstschilderes Froukje Wartena, sedert jaren een gewaardeerd lid van de Larensche schildersbent. Dochter van een dokter te Akkrum, toonde zij reeds op jeugdige leeftijd groote neiging tot teekenen. Zij moest vrij jong op eigen beenen staan, daar haar vader haar vroeg ontviel. Zij behaalde de acte teekenen M.O. waarna zij benoemd werd tot leerares aan de Kunstnijverheidsschool te Amsterdam.

Daarna heeft zij gesolliciteerd naar de betrekking van leerares in teekenen aan de H.B.S. te Leeuwarden, welke sollicitatie met een benoeming werd bekroond. Niettemin heeft Froukje Wartena die benoeming niet aangenomen. Zij stond namelijk voor het dilemma waarvoor meerdere kunstenaars hebben gestaan: een goed bezoldigde betrekking aanvaarden of zich wagen op het moeilijke pad der kunst met alle wisselvalligheden die daaraan verbonden zijn.

Froukje Wartena verkoos het laatste en zij meende haar roeping te moeten volgen en schilderes worden.
Vooral als bloemschilderes maakte zij spoedig naam, maar ook schilderde zij interieur en landschappen. In Laren had zij jaren haar atelier aan het Mauvezand, waar later de kunstschilder Koeman heeft gewoond.

Ook in het buitenland heeft zij gewerkt in verschillende Belgische stadjes bijvoorbeeld en zij gevoelde zich blijkens haar verblijf in Nunspeet ook zeer thuis in het Veluwsch landschap.
In allen eenvoud is haar stoffelijk overschot gisteren op Westerveld verascht.

De Bel 18-4-1933