rijsoord banner

-DORDRECHT, 9 Mei.
Blijkens achterstaande advertentie, heeft de heer D. Schmidt Pzn in de Wijnstraat alhier,
een kunsthandel geopend. reeds de nette uitstalling vol verscheidenheid, doet zien wat daar binnen te vinden is, terwijl in de
kunstzaal, achter den winkel, eene verzameling schilderijen en aquarellen is uitgestald, welke tot kopen uitlokt.

- GEOPEND
de Kunsthandel van
D. SCHMIDT Pzn.,
Wijnstraat 117, Dordrecht
Voorhanden Aquarellen, teekenvoorbeelden, teeken- en schilder-behoeften, enz enz
In eene achter den winkel gelegen zaal Expositie van schilderijen, aquarellen enz enz van bekende Meesters.
Entrée vrij.
Zie de Etalage.

De Dordrechtsche Courant 19 mei 1888