rijsoord banner

- Rijsoord, 7 April. Advocaat-generaal bij den Hoogen Raad jhr. mr. Rethaan Macard nam Maandag j.l. conclusie in de zaak van den notaris te Dordrecht door de rechtbank te Dordrecht veroordeeld, wegens het als onderhoudsplichtige van het "Kerkpad" niet zorg dragen, dat die weg behoorlijk was onderhouden, tot f 5 boete of 1 dag hechtenis. Adv.-gen. kon niet toegeven, dat in de toegepaste verordening eene ongeoorloofde deligatie van macht voorkomt, en concludeerde tot verwerping van het beroep. De uitspraak is bepaald op 1 Mei. a.s.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 8 april 1905 (28e jg. No. 2835)