rijsoord banner

- Rijsoord, 14 Februari. In de Kikkersteeg alhier staan op ééne rij een zestal arbeiderswoningen. Achter elke woning bevindt zich een loodsje, hetwelk door de bewoners voornamelijk gebruikt wordt tot berging van scheven enz. In een van die loodsjes ontstond Zaterdag ochtend omstreeks 8 uur brand. Door spoedige hulp werd de brand reeds in zijn begin gestuit. Naar men meent, schijnt de brand ontstaan te zijn, doordien de bewoners een pot asch, welke hij meende dat geheel was uitgedoofd, in dat loodsje had gezet.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard woensdag 15-02-1893