rijsoord banner

- Rijsoord, 14 Juli, Zaterdagmiddag j.l. reed een voerman van den heer C. van Nes met twee achter elkaar gebonden bolderwagens door den Pruimendijk, toen de weduwe L. door den achtersten wagen werd aangereden en zich aan het gelaat verwondde.

- Zondagmiddag j.l. reed een heer per fiets over den straatweg. Willende uitwijken voor eenige kinderen, geraakte de heer met zijne fiets in de sloot, waaruit hij spoedig door behulpzame handen op het droge werd getrokken. Met een nat pak moest hij zijne reis vervolgen.

woensdag 15 juli 1903 (26e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2656