rijsoord banner

- De verlofgangers A.L. Dekker en G.J. Gulden, moeten niet den 1 Augustus, zooals in het vorige no. is vermeld, maar den 8 Augustus a.s. onder de wapenen komen.

- Rijsoord, 6 Juni. De vijfjarige C. de R. wilde Zondagavond j.l. een bloempje plukken, hetwelk aan den slootkant stond. Het gevolg bleef niet uit, de dreumes geraakte te water en zou zeker verdronken zijn, indien niet de heer Ger. Stok bijtijds het ventje gered had.

- Dubbeldam, 6 Juni. De metselaar A.v.D. alhier, maakte het Zondagmiddag de bezoekers van het Leger des Heils aan den Riedijk te Dordrecht voortdurend lastig door verregaande luidruchtigheid en ook door aanhoudend rooken. Meermalen verzocht hiermede op te houden, werd hij ten slotte uit het lokaal verwijderd door een aldaar surveilleerend agent van politie. Toen hij weer binnen wilde gaan, ontstond een worsteling. Meerdere agenten snelden spoedig toe en v. D. werd geboeid naar het politiebureau overgebracht.

- J.l. Vrijdagmiddag had te Wieldrecht, gemeente Dubbeldam, het volgende ongeval plaats ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 7 juni 1905 (28e jg. No. 2852)