rijsoord banner

GEMENGD NIEUWS.
Overreden.

Te Hilversum is gisteravond aan den overweg naar den Laarderweg eene onbekende dame overreden door den trein, die er te 7.36 van Amsterdam aankomt. Met een verbrijzeld been en aan het hoofd gewond, werd zij opgenomen en in de wachtkamer van het spoorwegstation gebracht, waar de eerste geneeskundige hulp werd verleend, waarna de ongelukkige per brancard naar de R.K. ziekenverpleging is overgebracht.
Naar men meent, is de dame een Engelsche kunstschilderes en te Laren woonachtig.

De Dordrechtsche Courant, 1899-09-29; p. 3