rijsoord banner

- Rijsoord, 13 Augustus. De heer Koster, candidaat tot den Heiligen Dienst te Utrecht, hoopt a.s. Zondagmorgen te half tien voor de Ned. Herv. gemeente op te treden.

- Zaterdagavond j.l. bracht het Leger des Heils zijn eerste bezoek aan Rijsoord. Op het erf van den heer C.W. van der Kulk hield het eene Openlucht-Samenkomst, welke geleid werd door den Adjudant Palstra van Dordrecht. Op eenvoudige wijze verklaarde deze, hoe het staat met het Leger des Heils in binnen- en buitenland. Twee bekeerde dronkaards, M. uit Zwijndrecht en P. uit Dordrecht, spraken eveneens en legden getuigenis af van hunne bekeering, terwijl de vrouw van den adjudant ook hare bekeering mededeelde. Het geheel werd afgewisseld met het zingen van solo's en duo's.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 14 augustus 1907 (30e jg. No. 3080)