rijsoord banner

- Rijsoord, 23 December. Bij gelegenheid van de jl. Woensdagavond gehouden godsdienstoefening maakte onze geachte leeraar ds Sleeswijk Visser ons bekend, voor het beroep naar Standaarbuiten te hebben bedankt. Door de gemeente werd daarop het laatste vers van Psalm 134 aangeheven.

- Andermaal is ons boezemwater met ijs bevloerd, alzoo dat scheepvaart en visscherij weer stil liggen. De beurtschipper heeft echter, hoewel met veel moeite, de beurtreis naar Dordrecht nog voortgezet.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 24 december 1887 (No. 1040)