rijsoord banner

- Rijsoord, 8 September. J.l. Donderdagmiddag toen de landbouwer A.N. uit het naburige H.-I. Ambacht door den Schalkendijk reed, om te gaan melken, schrikte het paard en sloeg op hol. N. wilde het paard, hetwelk door een zijner zoontjes werd gestuurd, nog grijpen, doch het gelukte niet. Bij een poging, om het paard tot staan te brengen, schoot het lemoen los en holde het paard verder. De karos kantelde en het jongetje en een meisje vielen er af, waarbij de eerste enkele ontvellingen aan een der armen opliep, terwijl het meisje met den schrik vrijkwam. Op den Straatweg werd het paard gegrepen, hetwelk uit de achterpooten bloedde.
- Het bouwen eener boerenhofstede op een perceel, gelegen aan den Dordtschen Straatweg en den Langeweg, is, naar men veneemt, gegund aan de heeren Van de Merwe te Dubbeldam en Gebr. Baldé te Papendrecht.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard zaterdag 09-09-1911