rijsoord banner

- Ridderkerk, 5 Juni. Komen uit andere plaatsen in ons land klachten over den stand der veldgewassen, in het eiland IJselmonde ziet het er ook alles behalve gunstig uit. Het wintergraan, vooral de tarwe heeft veel door de vorst gelegen en staat veel te dun. Het koolzaad is zoo goed als mislukt. De zomergranen, zoowel als erwten, boonen en vlas staan wel is waar vrij goed, maar verlangen sterk naar regen en zacht weer. De weilanden zijn schaaarsch van gras voorzien; de hooilanden zullen, wanneer de droogte nog eenigen tijd voortduurt, beneden het middelmatig blijven. De aardappelen komen goed voor den dag. De tuiniers vooral hebben veel van het schrale weer en de aanhoudende droogte te lijden, en zijn bij vorige jaren vergeleken, zeer ten achteren. Algemeen wordt er naar regen verlangd.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 6 Juni 1888 (11de jg No. 1087)