rijsoord banner

- Rijsoord, 7 Augustus. Jl. Zondag in de morgengodsdienstoefening maakte onze geachte leeraar ons bekend, voor het beroep naar Tjerkgaast bedankt en eene beroeping te hebben ontvangen naar Idskenhuizen. Door de gemeente werd Z.Ew. de bekende bede van psalm 134 toegezonden.

- Onze vlasplukkers zijn weer thuis gekomen. Mocht het wat droog weer worden, dan zal er deze week nog vlas geladen worden. Gaarne zouden de landbouwers intusschen zaad willen dorschen en de drukke vlasreeptijd begint weldra, doch alles hangt van droog weer af.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 8 augustus 1888 (11e jg.)