rijsoord banner

Rijsoord, 20 Maart. Schrijft men uit andere plaatsen dat de melk met een halve cent per liter is verlaagd, van hier kan medegedeeld worden, dat de gezamenlijke melkboeren den melkprijs op 3 cent per halve liter hebben gesteld.

woensdag 20 maart 1895 (18e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 1790