rijsoord banner

- Rijsoord, 8 December. Door Notabelen der Herv. Gemeente alhier, zijn benoemd tot Kerkvoogden de heeren J. Legerstee en P. Kranenburg, die deze betrekking hebben aangenomen.
- Onder leiding van Mevrouw LAMERS, zijn weder een aantal jonge dames in deze gemeente ijverig bezig om onderkleederen te vervaardigen ter uitdeeling aan de behoeftige kinderen der zondagsschool, die mede onder hare leiding, door eenige jonge dames in deze gemeente gesteund, groot nut sticht. Door Ds. Lamers wordt voor die dames een Zondagsschool-cursus gehouden. Verlangend zien de kinderen het kers(t)feest te gemoet.
Door de Vereeniging tot bevordering van getrouw schoolbezoek alhier, werden de kinderen der openbare school, bij gelegenheid vavn het St. Nicolaasfeest, evenals het vorige jaar, weder gul onthaald.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 9 December 1891 (14e jg. nr. 1451)