rijsoord banner

- Ridderkerk, 14 April. Tot onderwijzeres aan de 2e tusschen-school H. Drievriendestaat, te Rotterdam is benoemd mejuffrouw E.S.J. Leenheer, onderwijzeres alhier.

- Bij het bestuur van den polder "Nieuw-Reijerwaard" is een adres ingekomen van sommige voorname ingelanden. In dit adres wordt genoemd bestuur verzocht de wegen rondom den polder te begrinten, zoodat dan ook den benedenrijweg van Bolens en Slikkerveer in die begrinting zoude deelen. Het spreekt van zelf dat de bewoners van die wijken met belangstelling naar het besluit van dit bestuur utizien, omdat het een einde zou maken aan den lechten toestand, waarin, vooral bij regenachtig weer, die wegen verkeeren.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 25 april 1891 (14de jaargang)