rijsoord banner

- Rijsoord, 28 Augustus. In de vergadering der zangvereeniging "Oefening en Uitspanning", Zaterdagavond j.l. gehouden werd het Huishoudelijk reglement herzien en werden twee bestuursleden gezkozen, ter voorziening in de bestaande vacature. Gekozen werden de heeren Adr. Plaisier en H. Reedijk.
Het Bestuur bestaat thans uit de heeren: J. Slooff, directeur-voorzitter; Adr.s Plaisier, ondervoorzitter; J. Velthuizen, secretaris: E. Baan, penningmeester; H. Reedijk, bibliothecaris.
Verder werd besloten, dat de wekelijksche repetiƫn zullen aanvangen Dinsdag 18 September a.s., des avonds te zeven uur.
- Zwijndrecht, 28 Augustus. Dinsdagmiddag werd alhier ter aarde besteld het lijk van J. van W. die Zaterdag ij het Ziekenhuis te Dordrecht is overleden en waarvan wij in ons vorig nummer [...] [= Jan van Wingerden (wonende en geboren te Zwijndrecht, oud 34 jaren, arbeider) echtgenoot van Adriana den Hartog, zoon van Jacobus van Wingerden (metselaar) en Cornelis de Geus (zonder beroep) wonende beiden te Zwijndrecht]

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard woensdag 29-08-1906