rijsoord banner

- Rijsoord, 20 Januari. Wat een verschil tusschen de vorige weken en nu! Toen wemelde het van schaatsenrijders op de Waal en thans ..... vertoont zich geen enkele liefhebber, want dooi en sneeuw hebben het ijs onrijdbaar gemaakt. Doch de commissie tot werkverschaffing heeft heden de banen door de werkloozen weder in orde laten brengen. Dat zal zeker wel naar den zin der schaatsenrijders zijn. En nu zou het ook niet meer dan billijk zijn, dat alle rijders en rijderessen eens goed om de "bussen" denken en er flink wat instopten. Zij hebben er het genot van, welnu, laten ze dan ook toonen, dat ze het waard zijn.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard zaterdag 21-01-1893