rijsoord banner


- Rijsoord, 24 Juli. Jl. Zondag in de namiddaggodsdienstoefening maakte onze geachte leeraar, ds. Sleeswijk Visser ons bekend voor het beroep naar Berg-Ambacht te hebben bedankt en dat hij een beroeping ontvangen had naar Tjerkgaast (Friesland).

- Trotsch het ongunstige weer is naar verschillende deelen des lands ons arbeidsvolk vertrokken tot het plukken van vlas. Vurig is het verlangen zoo voor werkman als patroon naar droog, zonnig weer.

- J. Van der Poel Jz., van Chicago (Amerika) is verleden week weer hier gearriveerd met een paar dames. Op dit moment zijn ter dezer plaatse een twaalftal Amerikaansche heeren en dames, die alhier de zomermaanden zullen doorbrengen en zich onledig houden met de prachtige gezichten, waarmede onze environs zoo rijk zijn bedeeld, door het penseel te vereeuwigen.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 25 juli 1888 (11e jg.)