rijsoord banner

- Rijsoord, 18 Maart. Na gehouden examen zijn tot de voorbereidende klasse der R.-Normaalschool toegelaten N. Slooff, S. De Kroes en A. Rijsdijk, afgewezen geen. Tot de eerste klasse werden toegelaten L. Van Schagen en C.F. Leenheer, afgewezen geen. Een leerling der vierde klasse heeft verlof gekregen examen als onderwijzer af te leggen. De beide andere leerlingen dier klasse zijn nog te jong.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 21 maart 1891 (14de jaargang)