rijsoord banner

- Melasse Voeder
uit de Suikerraffinaderij v/h. Spakler & Tetterode, Amsterdam.
Goedkoop en uitstekend voeder
voor paarden, melkkoeien, mestrunderen en varkens
Controle-Rijkslandbouwproefstation.
Vraagt prijzen en brochures aan.
J. BERKMAN, Rijsoord.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 24 december 1904 (27e jg. No. 2805)