rijsoord banner

- Rijsoord, 5 September. Gedurende de maand Augustus j.l. zijn aan het hulp-telegraafkantoor behandeld 106 telegrammen, n.l. 54 verzonden en 52 ontvangen.
- De heer Noppen, candidaat tot den Heiligen Dienst te Scheveningen, hoopt a.s. Zondagmorgen voor de Ned. Herv. Gem. op te treden.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard woensdag 06-09-1911