rijsoord banner

- Rijsoord, 18 October. Het ressort "Rijsoord" der afdeeling "Ridderkerk" van het "Groene Kruis" zal Dinsdagavond a.s.e ene vergadering houden, waarop behandeld zal worden art. 8 van het huishoudelijk reglement.

- Zwijndrecht, 17 October. Donderdagnacht omstreks 12 ure, brak in den stal van den heer L. Pieterman aan den Onderdijk alhier, een begin van brand uit. Nog juist bijtijds kon het vuur, door middel van emmers water worden gestuit. Een op stal staand paard kreeg aan een zijner achterpooten eenige lichte brandwonden ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 19 oktober 1907 (30e jg. No. 3099)