rijsoord banner

- Rijsoord, 2 Maart. J.l. Vrijdagavond eindigde het herhalingsonderwijs, gegeven in de openbare school. De leerlingen, 12 in getal, allen jongens hebben over het algemeen trouw de lessen gevolgd. Er werd onderwijs gegeven, gedurende de maanden November, December, Januari en Februari, op Mandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag, des avonds van 6 - 7 1/2 uur. De vakken waarin de leerlingen onderwezen werden zijn: Ned. Taal, Rekenen, Handteekenen en Kennis der Natuur.
- Door landbouwers en veehouders in Rijsoord en omstreken wordt onderstaand adres verzonden aan de Directie der Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij:
Ondergeteekenden, allen landbouwer en veehouders te Rijsoord en Omstreken wenschen de Maatschappij opmerkzaam te maken op de ongelegenheid, waarin zij gepasseerden winter gebreacht werden door het besluit, om Maandag en Dinsdagsmorgens de markttrein niet te laten rijden [...]

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard woensdag 03-03-1909 (no. 3240)