rijsoord banner

- Rijsoord, 4 Mei. Hoewel er nog voorraad vlad ter bewerking is en nog vinnig koud, ziet men geheele gezinnen naar het noorden des lands trekken, tot het verrichten van verschillend landwerk. De hoofd oorzaak moet daarin gezocht worden dat met het vlaswerken, trouwen toch geen benijdenswaardige bezigheid zoo weinig wordt verdiend. Eindelijk is het zaaien van lijnzaad afgeloopen; eene ruime hoeveelheid is uitgezaaid, waarmee wij den ondernemers een groot succes toe wenschen.

- INGEZONDEN
Waterleiding en nog wat te Ridderkerk.
Ik heb gezien dat stuk van X en van den heer B. Pot Az maar bij den kwijnende staat der vlasserij, den ongunstigen toestand van de landbouw en bij de bekendheid dat de scheepsbouw niet meer die groote winsten oplevert; met de buitengewoon zware subsidie aan het Armbestuur; de groote uitgaven voor het onderwijs; terwijl 50 opcenten worden geheven van de Personeele belasting en 4 Pct. van het inkomen;
Is het toch waarlijk geen wonder dat vele raadsleden zich bedenken voor zij nieuwe lasten opp de gemeente nemen. En dan 30 jarenlang eene garantie voor eene onzekere opbrengst en toekomst. De voorstemmers behooren tot de hoogst belasten en die betalen het gemakkelijkst.EEN RIDDERKERKER.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 5 Mei 1888 (11de jg)