rijsoord banner

Rijsoord, 9 October. Zoodra de maand October in het land is, hervat de zangvereeniging "Oefening en Uitspanning" hare repetities. Zoo had zij dan ook hare leden tegen Dinsdagavond jl. geciteerd en behalve de oude leden, hadden enkele nieuwe leden, zich in haar vereenigingslokaal vergaderd, om met nieuwen moed de stukken voor de uitvoering in December a.s. te bestudeeren. Het deed osn goed, de "oude garde", waaronder er een is, die van af hare oprichting, 1 Dec. 1880, onafgebroken lid is, weer in ons midden te zien. De heer C. Stok Jz., die wegens verandering van woonplaats zijne betrekking als secretaris had neeergelegd, werd als zoodanig vervangen door den heer Adrs. Reedijk.

woensdag 10 oktober 1900 (23e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2368