rijsoord banner

- Rijsoord, 21 April. Met den vlasarbeid bnegint het hier aan een eind te geraken. Sommige boeren lieten al ophouden met het oog op den volgenden winter. Zij zijn algemeen van gedachten, dat er dan schraalte in het product zal heerschen door den sterk verminderden vlasteelt. Dit is de reden om uit te zuinnigen, teneinde het volgend jaar af te werken.

- Jl. Zondag wilde C.H. eens een proefrit maken met een paardje nog niet lang in zijn bezit. Hij spande het dier voor een karos, en voort ging het, emt een kennis bij zich. Niet ver gekomen zijnde, kreeg het paard een kuur in het lijf en liep regelrecht de sloot in. De voerlui konden zich in tijde uit de voeten maken. in een ommezien was er volk genoeg op de been om het dier uit zijn benarde positie te helpen, wat hun spoedig gelukte.

- Het schijnt voor onze bakkers geen gemakkelijke tijd te zijn. Het groot getal bakkers alhier is alweer met een vermeerderd, men telt ni in ons kleine Rijsoord zeven bakkers! En dan nog het brood dat van buiten de plaats wordt ingekocht. Dag en nacht zou men bezig moeten zijn om al het brood op te eten.

woensdag 22 april 1896 (19e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde