rijsoord banner

- IJselmonde, 2 Januari. Benoemd tot onderwijzer aan school no. 1 te Streefkerk de heer J.M. Klootwijk, onderwijzer alhier.
- Rijsoord, 29 December. Het gevierde Kerstfeest ging voor de kinderen der alhier bestaande Zondagscholen niet onopgemerkt voorbij.
Voor de kinderen der zondagschool, opgericht door mevrouw Lamers, was in het kerkgevouw der Ned. Hervormde gemeente eenen sierlijken kerstboom geplaatst, overladen met allerlei geschenken, die onder de kinderen verdeeld werden. Ds. Lamers richtte tot de kinderen woorden op het feest toepasselijk.
Voor de kinderen der Zondagschool van mejuffrouw De Zeeuw was het insgelijks feest. Zij werden begiftigd met boekjes, kleedingstukken enz. Bij verhindering van ds. Sleeswijk Visser, die in zijn vroegere gemeente Oost-Kapelle moest optreden, werden de kinderen aangenaam onderhouden door den heer Van der Laan.
Voor alle kinderen der beide scholen zal het gevierde kerstfeest zeker de aangenaamste herinneringen achterlaten.
- Slikkerveer, 2 Januari. De heer P. Slikkerveer alhier, heeft met goed gevolg het examen afgelegd ter verkrijging van het diploma van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst ... etc

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 3 januari 1891 (No. 1354; 14de jaargang)