rijsoord banner

- Rijsoord, 8 November. Op de Zondag j.l. te Amsterdam gehouden vergadering van den Bond van Vrijzinnige Propaganda-Vereenigingen werd als nieuw lid o.m. toegelaten de alhier bestaande Club.
- Woensdag j.l. vierden Cornelis de Jong en Sijgje Boer hun gouden bruiloft. Die dag ging voor de beide brave, werkzame oudjes gelukkig niet ongemerkt voorbij. Van vele kanten stroomden de giften, zoowel stoffelijke, als geldelijke, toe. Het Christelijke Fanfarecorps "Concordia" bracht het gouden echtpaar eene serenade.
- Bolnes, 8 November. Door eenige kleine jongens zijn in de laatste dagen diefstallen gepleegd. Bij een ingezetene werden peren uit een tuin gestolen. Bij een bakker zijn de ramen ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 9 November 1907 (30e jg. No. 3105)