rijsoord banner

Rijsoord, 6 Juni.
De heer A.P. Grisnigt, onderwijzer alhier, komt voor als nummer 3 op de voordracht tot benoeming van een onderwijzer aan de tweede tusschenschool K., aan de Schinkelstraat te Rotterdam.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 7 juni 1890 (13e jg.)