rijsoord banner

- Rijsoord, 19 September. Voor de arrondissements-rechtbank te Dordrecht was Vrijdag j.l. ook gedagvaard K.L., huisvrouw van P.L., wonende alhier. Zij was beschuldigd, van het zich toeƫigenen van een paar blauwe kousen, een vrouwenschort en een paar pantoffels, toebehoorende aan C. Plaisier en diens vrouw, eveneens alhier woonachtig. Tegen de beklaagde werd 10 dagen gevangenisstraaf geƫischt.

- Dubbeldam, 19 September. Aan den heer Kl. Groeneveld, timmerman alhier, is de levering gegund van 24 schoolbanken, ten dienste der gemeente Dordrecht ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 20 september 1905 (28e jg. No. 2882)