rijsoord banner

ELSPEET
MEDISCHE VERZORGING EN ARBEIDS-THERAPIE VORMEN EEN GEHEEL.


In het dorpje Elspeet, op ongeveer een kilometer van de verkeersweg, staat achter aan de Krommeweg een villa van de familie Eijsinga, bewoond door Freule E.H.J. van Eysinga en haar gezelschapsdame Mej. A.G[C]. van Ballintijn. Heel rustig, aan de rand van uitgestrekte dennenbossen leven die dames daar en de buitenstaander kan niet vermoeden wat er binnen de muren van dit landhuis alzo geschiedt. Toch wordt hier meer gedaan dan men vermoedt, want Mej. Ballintijn geeft les in arbeidstherapie. Dat gaf ons aanleiding om dat gezellige „paar" daar eens te bezoeken.

Terwijl de sneeuwstormen buiten aanhoudend doorgierden, werden we gastvrij ontvangen en bij de open haard vertelde Mej. Ballintijn van haar ervaringen als arbeids-therapuit.
Zij was de tweede in Nederland, die hierin les ging geven en was als zodanig werkzaam in het academisch ziekenhuis te Leiden en later aan een inrichting te Hoog Laren. Tezamen met de doktoren kon zij daar meewerken aan de verzorging van patiënten, een mooi en bevredigend werk, zoals ze het noemde. Wanneer een patiënt naast de medische verzorging les krijgt in arbeids-therapie kan dit er niet weinig toe bijdragen in de vooruitgang van de zieke. De geest wordt er door opgewekt, wat vaak een enorme wilskracht schept, waardoor de patiënt in een heel andere sfeer komt te verkeren. Er zijn echter ook patiënten wier geest niet verslapt, maar verstard is, en dan wordt vaak heel veel vereist om het geestesvuur weer te doen aanwakkeren. Toen zij als gezelschapsdame in dienst trad bij Freule van Eysinga, heeft zij haar arbeids-therapie prijsgegeven, maar niettegenstaande bleef de begeerte haar nabij, nog iets voor de zieken te kunnen doen.

Voor de N.C.R.V.
En dat heeft ze thans bereikt in een nog groter mate dan ze ooit heeft durven dromen, n.l. voor de radio. Vorig jaar reeds sprak ze enkele lessen uit via de microfoon voor de KRO, speciaal in arbeids-therapie voor de jeugd. Dit heeft haar weer nieuwe moed gegeven en onlangs werd weer haar stem gehoord voor de radio 'ditmaal in een uitzending van de NCRV, onder het motto „Wij gaan poppen breien". Op deze manier geeft ze thans les in poppen haken aan de zieken, volgens ontwerpen, zoals ze zelf ook poppen maakt, die ze ons toonde in een collectie van allerlei soort. In de week voor Pasen zal wederom haar stem te horen zijn voor de microfoon van de NCRV.

Geen marktproduct.
De poppen die ze vervaardigt, op een heel eenvoudige manier en met de minst mogelijke kosten, maar bestaande uit een rechte vierkante lap gehaakte stof, zijn niet als een marktproduct, maar een speelgoed van blijvende waarde te maken naar eigen belang en fantasieën in diverse klederdrachten. Omtrent haar werk als arbeids-therapuit wilde ze verder nog niets verklappen, maar wel staat vast, dat er in de toekomst nog meer staat te gebeuren.

Kunst onder 't zelfde dak
Er is in diezelfde villa nog meer te bewonderen, want Freule van Eysinga is een kunstschilderes bij uitnemendheid, hoewel haar leeftijd het niet toelaat om nog verder in deze kunst voort te gaan. Vooral leefde er veel in haar, voor het schilderen van dieren en in haar atelier liggen dan ook tal van uitnemende werken opgeslagen. Veel heeft ze in haar leven met dergelijke stukken mogen exposeren en binnenkort hoopt ze dat weer te doen op buitengewone wijze, terwijl haar volgend jaar een Ere-expositie wacht ter gelegenheid van haar 75e verjaardag in het gemeente-museum te Den Haag.

[https://www.archieven.nl/maisi_ajax_proxy0.php?mivast=0&mizig=304&miadt=434&miaet=14&micode=ERN_1955&minr=3195907&milang=nl&misort=dt%7Casc&mizk_alle=Ballintijn%20%20elspeet&mibj=1926&miej=1960&miview=ocr]

Ermelo's Nieuwsblad 10-3-1955