rijsoord banner

RIJKSNORMAALLESSEN te Rijsoord.
Met 1 April 1897 kunnen LEERLINGEN worden toegelaten tot bovengenoemde inrichting en tot de Voorbereidende Klasse, daaraan verbonden. Belanghebbenden gelieven zich voor 27 Februari a.s., bij den ondergeteekende aan te melden. Inlichtingen geven de Onderwijzers en de Directeur, J.C. DE BACK.

zaterdag 13 februari 1897 (20e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 1987